16 novembre,2023
El valor compartit en l’àmbit financer de l’empresa
Lloc: Borsa de Barcelona (Passeig de Gràcia, 19).   Organitza: Barcelona Centre Financer Europeu, ACCIÓ Generalitat de Catalunya.   Hora: 16:30 - 18:30.