Quins objectius té?

 

El principal objectiu de BCFE és impulsar la ciutat com a centre rellevant de serveis financers que contribueixi al progrés i el desenvolupament econòmic

Per assolir aquest objectiu, les activitats que fa l’associació tenen en el punt de mira la creació d’un mercat regional fort que passa per:

  • Contribuint a expandir el negoci financer introduint novetats i ampliant la capacitat de finançament de l’economia.
  • Amb la permanent millora en l’oferta quantitativa i qualitativa de serveis financers.
  • Enfortint la posició de Barcelona en la xarxa internacional de centres financers.
  • Desenvolupant les finances sostenibles a través de BCFE4S

Barcelona Centre Financer Europeu aposta en definitiva, per una futura reordenació del teixit empresarial al voltant de la macroregió que conforma Barcelona


Aquests objectius es cercaran amb una permanent ampliació dels membres de BCFE per facilitar la cooperació i impulsant i fent més activa la col·laboració amb entitats similars d’altres ciutats europees i mundials amb relacions bilaterals i formant part de les xarxes de promoció de centres financers. Mitjançant:

  • L’anàlisi de les directives europees
  • L’establiment d’acords amb socis tecnològics
  • La coordinació amb altres places financeres
  • La promoció entre empreses i operadors