Què és BCFE4S (Barcelona Centre Financer Europeu per la Sostenibilitat)?

BCFE4S és un projecte essencial en l’estratègia de BCFE per impulsar Barcelona com un centre rellevant de finances sostenibles, inversió i finançament ASG, i per a contribuir en els objectius europeus i de NNUU per una transició ecològica i per la lluita contra el canvi climàtic.

BCFE4S actua sota la personalitat jurídica de l’associació BCFE essent en aquests moments el seu projecte primordial.

BCFE4S representa el centre financer de Barcelona a FC4S (Financial Centres for Sustainability), la xarxa Europea i internacional de centres financers amb l’objectiu d’accelerar l’expansió de les finances sostenibles facilitatant l’intercanvi d’experiències, l’impuls de la convergència i les accions sobre prioritats compartides