16 November,2023
El valor compartit en l’àmbit financer de l’empresa
Place: Borsa de Barcelona (Passeig de Gràcia, 19).   Hosted by: Barcelona Centre Financer Europeu, ACCIÓ Generalitat de Catalunya.   Time: 16:30 - 18:30.