15 abril,2021
Primera reunió entre Unió per la Mediterrània (UpM) i FC4S
Lloc: Barcelona

El passat 15 d’abril de 2021 va tenir lloc la primera reunió entre Unió per la Mediterrània (UpM) i FC4S, organitzada per BCFE4S i amb la cooperació de la Fundació Tanja. En aquesta reunió, en primer lloc, UpM (Unió per la Mediterrània) va exposar els seus objectius, la seva cooperació Àfrica-Europa i les seves polítiques de sostenibilitat. A continuació, FC4S va exposar els seus objectius, membres i nodes regionals. Posteriorment, es va obrir un debat en el qual es va plantejar un pla d’acció pel desenvolupament de les finances sostenibles en l’espai mediterrani amb possibilitats de cooperació entre la UpM i FC4S. Finalment, es van plantejar els propers passos per a una iniciativa de finançament sostenible a la Mediterrània.