27 març,2023
Presentació de la revista Nota d’Economia 107
Lloc: Districte Administratiu (c. del Foc, 57, Barcelona).   Organitza: Departament d'Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya.   Hora: 12:00 - 13:30.