27 March,2023
Presentació de la revista Nota d’Economia 107
Place: Districte Administratiu (c. del Foc, 57, Barcelona).   Hosted by: Departament d'Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya.   Time: 12:00 - 13:30.