7 febrer,2023
Perspectives econòmiques i financeres 2023: economia, mercats financers i estratègia d’inversió
Lloc: Online.   Organitza: Caixa d'Enginyers.   Hora: 18:00 - 19:00.