17 febrer,2023
NextGenerationEU a prop teu
Lloc: European Commission Barcelona (Pg. de Gràcia, 90, Barcelona).   Organitza: European Commission Barcelona.   Hora: 10:30 - 11:30.