14 novembre,2018
Jornada tècnica sobre “Sustainable and Green Finance”
Lloc: Borsa de Barcelona, Passeig de Gràcia 19.   Organitza: IEF i Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 09:00h – 13:30h.