27 octubre,2022
InvestEU and the public promotion of investments in Catalonia
Lloc: Borsa de Barcelona.   Organitza: Generalitat de Catalunya, Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 9:00 - 14:00 CET.

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE) organitzen una jornada sobre els programes públics d’impuls de les inversions mitjançant préstecs, avals i inversió en capital, amb especial èmfasi en el nou programa europeu InvestEU. Aquest programa pretén contribuir a l’estímul de les inversions, a la recuperació i el desenvolupament equilibrat i a la construcció de l’economia europea del futur.

L’arribada dels fons europeus a Catalunya significa una gran oportunitat per a la recuperació i la transformació de l’economia, i el teixit empresarial n’és un dels beneficiaris principals. L’impacte dels fons es pot multiplicar gràcies a l’efecte que pot tenir la participació d’entitats financeres i fons d’inversió en les inversions privades o públiques.

Des d’una visió global i tècnica, la jornada està destinada a entitats i intermediaris financers. Hi participen experts de la Comissió Europea, del Banc Europeu d’Inversions (BEI), del Fons Europeu d’Inversions (FEI), de l’Institut Català de finances (ICF) i d’Avalis, així com entitats financeres i fons d’inversió que comercialitzen aquests productes financers i empreses que han gaudit d’aquests fons per dur a terme diferents projectes.

Durant el dia, experts del BEI i del FEI atendran individualment els intermediaris financers per resoldre dubtes concrets sobre el programa InvestEU i sobre l’accés i la comercialització dels diferents productes de finançament que ofereix.