21 febrer,2024
Inaugural Meeting 2024 Gender Working Group

Barcelona Centre Financer Europeu for Sustainability (BCFE4S) va participar a la reunió inaugural del Grup de Treball de Finances de Gènere de FC4S que va reunir 21 patrocinadors de la FC4S Gender Finance Charter.

Durant la reunió, es va aprofundir en les idees fonamentals de la FC4S Gender Finance Booklet, llançat a la COP28. Aquesta guia integral inclou tres pilars, més de 40 ítems , 69 eines, 86 indicadors i estudis de cas per avançar en la igualtat de gènere en els serveis financers.