10 juliol,2017
Impactes previsibles en la distribució financera a 6 mesos de MIFID II
Lloc: Borsa de Barcelona, Passeig de Gràcia 19.   Organitza: EFPA i Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 16:30h.

Ponències centrals:

  1. “Principals novetats en la comercialització de productes” i “MIFID II i els possibles canvis al sector”.
  2. Taula de debat 1: “Què està implicant l’adaptació a MIFID II i d’altres noves normatives de Serveis Financers”.
  3. Taula de debat 2: “Les Entitats Financeres i l’acompliment de MIFID II”

Nota de premsa