27 novembre,2019
II Jornada Blockchain, Casos reals d’èxit d’implementació de la Blockchain en els sectors: financer, educació, transports i alimentació
Lloc: Borsa de Barcelona, Passeig de Gràcia 19.   Organitza: ACCID, VOTTUN i Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 18:00h.