2 juliol,2024
FC4S Mid-Year Progress Meeting
Lloc: Online.   Organitza: FC4S.   Hora: 12:00-14:00.

El passat 2 de juliol Barcelona Centre Financer Europeu for Sustainability (BCFE4S) vam participar a la reunió de progrés de mig any de UNDP FC4S amb els altres centres financers per revisar el progrés i elaborar estratègies de futur.

Els aspectes més destacats que es van tractar a la reunió van ser la presentació dels nous co-presidents; la presentació dels nous membres; es va revisar en profunditat el progrés de la xarxa global en iniciatives de finances sostenibles; es va debatre sobre l’alineació dels esforços amb l’Agenda 2030 i l’Acord de París amb presentacions dels Centres Financers, la Promesa Climàtica del PNUD i la intervenció de BIOFIN – Iniciativa de Finances de Biodiversitat; es van compartir bones pràctiques i estratègies; i es van exposar les actualitzacions dels projectes: Gender Finance Working GroupAssessment Programme 2023 i SDG Pipeline Builder.