19 novembre,2019
El risc climàtic i les seves implicacions financeres
Lloc: Borsa de Barcelona, Passeig de Gràcia 19.   Organitza: Caixa d'Enginyers, IEF i Barcelona Centre Financer Europeu.   Hora: 19:00h.