28 November,2017
Fintech en España: el punto de vista del regulador
Place: Bolsa de Barcelona, Paseo de Gracia 19.   Hosted by: LECE, FINTECH, Barcelona Global and Barcelona Centre Financer Europeu.   Time: 18:30h.